Privat pensionsparande

Visste du att din pension kommer från flera olika håll? Dels så får du en del från Pensionsmyndigheten, den som kallas den allmänna pensionen. Sen får du också en del från din arbetsgivare som då ger dig en del tjänstepension. Sen har du också ett val. Du kan själv välja om du privat vill spara till din pension. Man kan väldigt ofta se illustrationen av en pyramid när man pratar om de olika sätt man får pengar när man tillslut, efter många års arbete, går i pension.

Varje år man arbetar tjänar man också in nya pengar till sin pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, desto mer kommer du få i pension. Sen brukar du också kunna få mer i pension om du väljer att gå i pension senare i livet.

Pyramiden kan se väldigt annorlunda ut från person till person och innehålla ganska stora variationer och skillnader. De tre delar som pyramiden består av är helt individuellt för dig själv och din situation.

Din allmänna pension De allra flesta arbetsföra människor som bor i Sverige har idag två av pyramidens delar, där den allmänna inkomst- och premiepensionen är själva grunden. Den är inkomstgrundad. Sen finns det också andra delar som ingår här beroende på när du är född eller om du en tid inte haft något arbete.

Din allmänna pension

De allra flesta arbetsföra människor som bor i Sverige har idag två av pyramidens delar, där den allmänna inkomst- och premiepensionen är själva grunden. Den är inkomstgrundad. Sen finns det också andra delar som ingår här beroende på när du är född eller om du en tid inte haft något arbete.

Din tjänstepension

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen får du från olika tjänstepensionsbolag som din arbetsgivare har avtal med.

Din privatpension

Privat pensionssparande är det som denna text främst kommer att handla om och det innebär att man på egen hand i bank eller via försäkringsbolag kan spara pengar till sin privata del av pyramiden. Det är ett helt frivilligt och privat sparande. Med tanke på att pensionen i mångas fall inte blir så stor som man hoppas på efter ett helt liv i arbete, har man då via det privata pensionssparandet en möjlighet att påverka sin situation i positiv bemärkelse när man väl lämnar arbetslivet.

Väljer du att spara privat till din pension så är det din bank eller försäkringsbolag, där du väljer att spara, som har informationen och formerna för hur det ska gå till och hur du på allra bästa sätt kan spara. Vill du veta hur mycket du kan få ut med ett specifikt sparande eller när den kommer betalas ut så kontaktar du dem du sparar hos för att få reda på detaljerna kring ditt privata pensionssparande.