Investeringssparkonto

Idén med denna typ av sparform är att göra det enkelt för vem som helst att äga aktier och fonder. Sparformen är anpassad och passa de flesta där du inte behöver betala skatt för köp, försäljning eller uttag och man slipper att deklarera för vinster och förluster. Man betalar istället en schablonskatt på värdet av tillgångarna. Väldigt bra för dem som göra många transaktioner.

Handla aktier från 0kr hos Avanza