Olika pension sparande

Det finns olika sätt som du kan pensionsspara på som ingår i de flesta av bankerna och försäkringsbolagens utbud och möjligheterna till en bra och anpassad sparandeform är goda. Här kommer vi lista några av de olika former som finns.

Traditionell pensionsförsäkring

Vill du, som många andra, helst slippa tänka på din pension och ålders höst så kan du välja detta alternativ. Du betalar in pengar varje månad som en pensionsförvaltare väljer åt dig och hur de pengarna ska investeras. Oftast placeras de i en blandning av räntebärande papper, aktier eller fastigheter. Sparandet är avdragsgillt, vilket innebär att du ska ta hänsyn till det när deklarationen då du har möjlighet att dra av för ditt sparande. Sparandet är låst till 55-årsdagen och du får ett snitt av förvaltarens totala avkastning och oftast en garanterad ränta. Det finns många förvaltare och det du bör ta hänsyn till är avgifter och rådgivningskostnader. Över åren kan det bli mycket.

Fondförsäkring

Vill man ha hundra procent av sitt sparande i aktier väljer man detta alternativ. Det finns även här möjlighet att ta hjälp av en förvaltare för att få dina pengar placerade på bästa sätt. Dina sparade pengar placeras efter dina önskemål och hur din profil ser ut och du får efter det en portfölj som ska passa dig. Risken med det är att rådgivningstjänsten kan vara dyr, framför allt om man inte hade räknat med den utöver själva avgiften på försäkringen. Här kan man även själv välja att ha koll på nyhetsrapporteringen så kan man mer precist välja vilka områden och marknader man vill investera i med hjälp av fondförsäkringsbolag.

Individuellt pensionssparande (IPS)

Vill du välja själv vilka aktier och fonder du vill spara i och dessutom få möjlighet att utnyttja avdragsrätten så är det är ett bra alternativ för dig. Pengarna är fast i ditt sparande fram till den dag du fyller 55 år. En sparandeform på det här sättet beskattas också varje år med en avkastningsskatt, en skatt på hela ditt pensionsbelopp. Många av de större bankerna erbjuder den form av privat pensionssparande.

Vanligt fondsparande

För den som inte vill att ens pengar ska låsas in tills den dag man fyller 55 och samtidigt vill känna en trygghet i att inte hela tiden behöva ha koll på pengarna kan välja detta alternativ. Be din bank om hjälp med förslag till fondsparande där du då berättar hur stor risk du är villig att ta och hur mycket du vill spara. Ett tips är att placera pengarna med mindre risk då pensionssparande ofta innebär en lång tids sparande och därmed minimera eventuella risker när du väl beslutar att gå i pension.

Kapitalförsäkring

Denna sparandeform kräver betydligt mer av den enskilde spararen som själv avgör placeringen av sina sparpengar och den risknivå man vill ligga på. Du slipper här kapitalvinstskatt och särskilda deklarationsblanketter, man betalar istället en årlig avkastningsskatt på hela sitt kapital på 1,12 procent. Nackdelen är att det finns begränsningar i vilka aktier du kan välja och förluster är inte avdragsgilla.

Amortera bolån

Ett bra sätt att spara på när sparräntorna är så långa som de är och andra alternativ kanske känns för osäkra. Då kan man amortera på ett eventuellt bolån. Ett mål man kan ha är att halva bostadens värde ska vara betalt vid 65 års ålder om man tänkt sluta jobba vid den tidpunkten. Dock är det inte att rekommendera att endast ha denna sparandeform eftersom huset kan falla i värde.